Sanne van Pol

Groep 1/2D

Mijn naam is Sanne van Pol. Sinds 2003 ben ik werkzaam op basisschool Lahrhof, waar ik nu nog steeds met heel veel plezier werk!

Ik vind het van belang dat kinderen graag naar school komen en zich prettig voelen in de groep. Je goed en veilig voelen is de basis, een voorwaarde, om goed te kunnen leren. Het is dan ook belangrijk om te kijken naar wat een kind allemaal kan en zo bij te dragen aan een positief zelfbeeld.

Naast groepsleerkracht ben ik ook techniekcoördinator van onze school. Dat betekent dat ik samen met collega’s op zoek ga naar een manier om wetenschap en technologie in te kunnen zetten binnen ons onderwijs.  Hierbij spelen eigen inbreng en oplossend vermogen van de leerlingen een belangrijke rol.

Kortom: kinderen aanspreken binnen hun eigen mogelijkheden en aansluiten bij hun interesses. Hen vervolgens te zien groeien en het beste uit zichzelf naar boven te halen.

De trotse en blijde gezichten van kinderen na een succeservaring. Dit alles maakt het vak van leerkracht zo speciaal!

s.vanpol@kindante.nl