ICT

ICT zetten we bewust in op basisschool Lahrhof. Niet als doel op zich, maar als middel om ons onderwijs te versterken.