Mariël Schmeits

Intern begeleider

Mijn naam is Mariël Schmeits. In 1996 ben ik begonnen op Lahrhof. Daarnaast heb ik 2 jaar een “uitstapje” gemaakt en in het VSO gewerkt met leerlingen met ernstige gedrags- en psychische problemen. Momenteel werk ik 2 dagen in groep 8 en de andere 3 dagen werk ik als intern begeleider.

Als intern begeleider ben ik coördinator van de zorg. Daarnaast ben ik ook gedragsspecialist. De invulling van mijn taak is heel divers en dat maakt het voor mij heel uitdagend. Alle aspecten die met onderwijs te maken hebben komen erin terug. Ik vind het belangrijk om leerkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen daar waar ze hulp nodig hebben bij leerlingen met specifieke onderwijs- en gedragsmatige behoeften. Ook dit is heel divers wat maakt dat elke dag anders is. Belangrijk is dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Samen met leerkrachten en ouders kijken we wat passend is bij het kind, uitgaande van zijn/haar kwaliteiten met als doel een kind dat goed in zijn/haar vel steekt, gelukkig is en optimaal kan leren.

m.schmeits@kindante.nl