Karin Colaris

Vakleerkracht muziekonderwijs

Ik ben Karin Colaris, vakleerkracht muziek. Ik woon in Sittard, ben getrouwd en heb 4 kinderen. Sinds 2019 werk ik met veel plezier op BS Lahrhof.

Muziek is mijn leven en ik probeer mijn enthousiasme over het maken van muziek over te brengen op de leerlingen. Zeker op de basisschool draagt muziek voor een belangrijk deel bij aan de vorming van kinderen. Er komen vaak aspecten aan bod die je bij andere vakken niet nodig hebt of daar minder aandacht krijgen. Iedereen heeft zijn eigen talenten en het is voor mij altijd mooi om te zien wie er een bijzonder talent heeft in het maken van muziek. In de muziekles maakt het niet uit of je er talent voor hebt, iedereen kan op zijn of haar niveau meedoen en groeien.

k.colaris@kindante.nl