Klankbordgroep

In december 2010 is de klankbordgroep van start gegaan. Deze groep bestaat nu uit 12 ouders en de directeur. Doel van de klankbordgroep is om in gesprekken tussen directeur en ouders van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen van onze basisschool.
De 12 ouders hebben in een brainstormsessie thema's verzameld die we de komende tijd willen bespreken. Enkele voorbeelden zijn: rapporten, klassengrootte en veiligheid. Ook praktischere zaken komen nog aan de orde, zoals klussen die in het schoolgebouw gedaan kunnen worden en kindertraktaties.
Ouders krijgen informatie van de directeur over de achtergronden en regelgeving die aan besluitvoering ten grondslag liggen. Anderzijds bespreken we de reacties van ouders en kinderen op beslissingen die genomen zijn door de school. In een open en goede sfeer is er ruimte om over allerlei zaken te discussiëren.
Ongeveer 5 dinsdagavonden per jaar vergaderen we. Betrokken ouders die zich bij ons willen aansluiten en willen meedenken en meepraten zijn van harte welkom.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Berry Jansen.