Welkom op de pagina van de Ouderraad.

Op basisschool Lahrhof worden door het jaar heen allerlei leuke activiteiten en feesten georganiseerd. Een aantal daarvan wordt georganiseerd met hulp van de Ouderraad, zoals:
 
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Koningsdag
Schoolreisjes
 
De Ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren. Op zo'n vergadering wordt de voortgang van de werkgroepen besproken. Ieder lid zit in 2 werkgroepen. Naast ouders zitten er ook leerkrachten in de werkgroepen. Werkgroepen komen meestal aansluitend aan schooltijd bij elkaar. Verder vergadert het dagelijks bestuur van de Ouderraad ook zo'n 6 keer per jaar. De Ouderraad int ook de  ouderbijdrage. Heeft u hier vragen over dan kunt u mailen naar:  or.lahrhof@kindante.nl

Momenteel ziet de samenstelling van de Ouderraad er zo uit:

 
     
Voorzitter
Liesbeth vd Meent
Secretaris
Suzan Grootjans
 
 

Penningmeester
Sandra van Beurden

 
 

 


 

             
Wendy Crijns  Desiree Packlé Nadia Grubben      
              
 Claudia Laven   Bianca Vendel  Denis van Beurden    
             
Tessa Lodewijks   Judith van Veen      

Heeft u zin en tijd om lid te worden van de Ouderraad en te helpen bij de organisatie van activiteiten, dan kunt u contact opnemen met een van de leden.
Wij zijn ook te bereiken via: ouderraad_lahrhof@kindante.nl