Nieuws
 

PERSBERICHT

3 februari 2017

Buurtaal Duits op Limburgse basisscholen
Leerkrachten ontvangen Goethe-certificaten
 
Alle aufstehen und mir nachsagen bitte!" Met de naamvallen begon de feestelijke uitreiking van de Goethe-certificaten aan 22 leerkrachten van de schoolbesturen INNOVO, Kindante en MOVARE op vrijdag 27 januari in de Schinvelderhoeve in Schinveld.  
Anders dan vroeger is de link met Duitsland bij jongeren tegenwoordig veel minder aanwezig. Daarom is het heel belangrijk kinderen en jongeren met de buurtaal kennis te laten maken. Het actieplan Grensoverschrijdend Leren en Werken van de Provincie Limburg onderstreept het belang van de Duitse taal.
Het ministerie heeft een expertteam voor buurtalen in het Primair Onderwijs (PO) ingesteld en ondergebracht bij EP-Nuffic, het Kenniscentrum voor internationalisering.
De geslaagde leerkrachten volgden in hun vrije tijd een nascholing op maat onder leiding van Derk Sassen. Ze werden beloond met literaire cadeaus van gedeputeerde Hans Teunissen en de ambassadeur voor Duitsland in Nederland, Dirk Brengelmann.
De voortrekkersrol die de leerkrachten spelen in het buurtalenonderwijs in Limburg werd benadrukt door Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs, Riet Steffann, coördinator Kenniscentrum Buurtalen PO, EP-Nuffic en Wim Horsch, voorzitter van het Expertteam Euregionaal Leren en Werken voor de Provincie Limburg.