Bevoegd Gezag


Onze school is één van de 44 basisscholen van de stichting Kindante. Deze stichting heeft ook nog 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, die deel uit maken van een regionaal expertise centrum (REC).
De stichting kent de denominaties openbaar, bijzonder en algemeen bijzonder. Binnen de denominatie bijzonder zijn een aantal scholen met katholieke signatuur en twee scholen met protestants-christelijke signatuur.
Voor meer informatie over Kindante kunt u terecht op  www.kindante.nl