Gedragscode

Dit is een zeer beknopte samenvatting van het ICT ( informatie en Communicatie Technologie) -protocol van onze school. Het hele document vindt u  hier.

 
Het protocol bevat strikte afspraken, regels, t.a.v. het gebruik van:
- computers
- internet
- e-mail
- vaste telefoons
- mobiele telefoons.

Waarom bestaat het?
- Een gedragscode handhaaft goede naam en integriteit.
- Het handhaaft goede waarden en normen.
- Het gaat ongewenst gebruik, seksuele intimidatie, discriminatie en ander onacceptabel gebruik tegen.
- Het beschermt alle gebruikers in school.
- Het bevordert de beveiliging van systemen en netwerk.

Voor wie geldt het?
Voor iedereen die gebruikmaakt van het Kindantenetwerk.