Intranet

Om onze medewerkers zo breed mogelijk te ondersteunen in hun dagelijks werk heeft Kindante ervoor gezorgd, dat er bestuursbreed een interne werkomgeving werd gecreëerd. In deze intranetomgeving kunnen alle medewerkers met hun eigen positierol alle benodigde informatie vinden en communiceren met andere medewerkers. Dit kan al of niet vooraf georganiseerd worden in groepen.
Zo kan er met anderen gedeeld worden in kennis en ervaringen, maar ook met documenten. Dit zorgt voor een professionele cultuur, waarin een ieder weet waar hij terecht kan.