SMARTBoards

In een tijd van digitalisering en boeiend onderwijs is een digitaal schoolbord niet meer weg te denken. Ook onze school is  - door financiële ondersteuning van de Oud Papier Boys - grotendeels voorzien van deze borden.
Er is gekozen voor SMARTBoards: borden, waarbij het mogelijk is om via het bord de computer te besturen met de hand of met pennen.
Met deze borden is het mogelijk om informatie te tonen, te bewerken, te wissen en op te slaan. Met behulp van allerlei softwarepakketten en online bronnen en materialen is het mogelijk om de lessen visueel te ondersteunen, in te spelen op de diverse intelligenties van de kinderen, meer oefenstof te bieden in minder lestijd en op een schitterende manier te presenteren. Zo wordt de betrokkenheid van de leerlingen groter en zal het leerrendement hoger zijn.